35

Over miniJoule

Colofon

miniJOULE shop
miniJOULE GmbH & Co. KG
Cecilienkoog 16 
D-25821 Reußenköge
Duitsland

Telefoon: +49 4671 6074-600
Telefax: +49 4671 6074-619

Internet: www.minijoule.com 
E-mail: info(at)minijoule.com 

Belastingkantoor:
Husum, Duitsland

Kantoor van Inschrijving:
kantongerecht Flensburg, Duitsland

Handelsregisternummer deel B:
HRA 7146 FL

BTW-Nummer:
DE276229466

Besloten vennootschap met persoonlijke aansprakelijkheid:
miniJOULE Verwaltungs GmbH, Cecilienkoog 16, D-25821 Reußenköge, Duitsland

Directeurs:
Ove Petersen, Heiner Gärtner

Kantoor van inschrijving:
kantongerecht Flensburg, Duitsland

Handelsregisternummer deel B:
HRB 8709 FL

Inhoudelijk verantwoordelijken conform § 5 Duitse Telecommunicatiewet zijn Ove Petersen, Heiner Gärtner

U hebt vragen of wenst met ons te overleggen?
Graag staan wij u telefonisch ter beschikking: +49 4671 6074-600. Graag kunt u ons ook een e-mail aan volgend adres zenden: info@minijoule.com. Bijkomend bestaat uiteraard ook de mogelijkheid, ons contactformulier te gebruiken.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
De inhoud van onze pagina’s werden met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij niet instaan. Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 alinea 1 Duitse Telecommunicatiewet voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Conform §§ 8 tot 10 Duitse Telecommunicatiewet zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, op overgemaakte of opgeslagen, externe informatie toezicht te houden of naar omstandigheden, die op een onwettige activiteit duiden, te onderzoeken. Verplichtingen met betrekking tot de verwijdering of blokkering van de gebruikmaking van informatie volgens de algemene wetten blijven onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van de kennis van een concrete rechtsschennis mogelijk. Wanneer navenante schendingen van herecht bekend worden, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.            

Aansprakelijkheid voor Links      
Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden, op wier inhoud wij geen invloed uitoefenen. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud evenmin instaan. Voor de inhoud van de pagina’s, waarnaar een link verwijst, is steeds de gegeven aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De pagina’s waarnaar met een link verwezen wordt, werden op het moment van de vermelding van de links op mogelijke schendingen van het recht gecontroleerd. Een onwettige inhoud was op het moment van de vermelding van de links niet vast te stellen. Een permanente inhoudelijke controle van de pagina’s, waarnaar met een link verwezen wordt, kan echter zonder concrete aanknopingspunten van een rechtsschennis niet gevergd worden. Wanneer schendingen van het recht bekend worden, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. 

Auteursrecht
De door de exploitant van de website uitgewerkte inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, bewerking, verspreiding en iedere vorm van toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend voor het privé-, niet-commerciële gebruik toegestaan. Voor zover de inhoud op deze website niet door de exploitant uitgewerkt werd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als dusdanig gekenmerkt. Indien u toch op een schending van het auteursrecht attent gemaakt wordt, verzoeken wij om een overeenkomstige aanwijzing. Wanneer schendingen van het recht bekend worden, zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming
Het gebruik van onze website is doorgaans zonder vermelde van persoonsgegevens mogelijk. Zoo zover op onze pagina’s persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adressen) verzameld worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij vestigen er de aandacht op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een totale bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor de overmaking van niet uitdrukkelijk opgevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermede uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen in geval van de ongevraagde toezending commerciële informatie, bijvoorbeeld door spammails, voor.

Bankgegevens
Rekeninghouder: miniJOULE GmbH & Co. KG
Rekeningnummer: 1550 5514
Bankcodenummer: 217 500 00
Kredietinstelling: Nord-Ostsee Sparkasse
SWIFT-BIC: NOLADE21NOS
IBAN: DE68 2175 0000 0015 5055 14

Informatie over het herroepingsrecht
U kunt uw contractverklaring bij vermelding van uw persoon binnen twee weken zonder opgave van redenen in tekstvorm (bijvoorbeeld brief, fax, e-mail) of door terugzending van de producten herroepen. De termijn begint ten vroegste op de dag na ontvangst van deze informatie; om de termijn te handhaven, volstaat de tijdige toezending van de herroeping of van de zaak. De herroeping dient te worden gericht aan de firma miniJOULE GmbH & Co. KG, Cecilienkoog 16, D-25821 Reußenköge.

AVV lezen

Concept, tekst, programmering en lay-out

HOCHZWEI – Büro für visuelle Kommunikation GmbH & Co. KG

Fördepromenade 16 - 18
24944 Flensburg
www.hoch2.de  
info(at)hoch2.de